Elektronika - baza wiedzy

Złącze DINPeripheralConnectedIn LIn ROut LOut RGround
AmplifierPickup, tuner35  2
AmplifierTaperecorder35142
TunerAmplifier  352
TunerTaperecorder  142
RecordplayerAmplifier  352
TaperecorderAmplifier14352
TaperecorderReceiver14352
TaperecorderMicrophone14  2