Elektronika - baza wiedzy

Złącze SCART (Euro)1 - wyjscie sygnalu AUDIO kanal prawy
2 - wejscie sygnalu AUDIO kanal prawy
3 - wyjscie sygnalu AUDIO kanal lewy
4 - masa wejsc i wyjsc sygnalów AUDIO
5 - masa sygnalu B
6 - wejscie sygnalu AUDIO kanal lewy
7 - wejscie i wyjscie sygnalu B
8 - przelaczanie zródel calkowitego sygnalu VIDEO
9 - masa sygnalu G
10 - wolny
11 - wejscie i wyjscie sygnalu G
12 - wolny
13 - masa sygnalu R
14 - wolny
15 - wejscie i wyjscie sygnalu R
16 - wejscie i wyjscie sygnalu wygaszania RGB
17 - masa wyjscia sygnalu VIDEO
18 - masa wejscia sygnalu VIDEO
19 - wyjscie sygnalu VIDEO
20 - wejscie sygnalu VIDEO
21 - masa zlacza