Elektronika - baza wiedzy

Interface szeregowy RS-232


Popularny szeregowy standard komunikacyjny, objęty specyfikacją EIA/TIA-232-E. Interfejs, nad którym nadzór objęły instytucje normalizacyjne EIA (ang. Electronic Industries Association) oraz TIA (ang. Telecommunications Industry Association), jest jednak bardziej popularny pod nazwą RS-232, gdzie "RS" oznacza standard rekomendowany (ang. Recommended Standard) . W pełni zgodny z normami zawartymi w zaleceniach V.24 , V.28 rekomendowanymi przez CCITT oraz z ISO IS2110 . W najbliższym czasie, w celu lepszej identyfikacji żródła tego standardu, przedrostek ten zostanie zastąpiony przez "EIA/TIA". Oficjalna nazwa standardu EIA/TIA-232-E to:,,Interfejs pomiędzy DTE i DCE dla szeregowej wymiany danych cyfrowych (ang. Interface Between Data Terminal and Data Circuit-Termination Equipment Employing Serial Binary date Interchange). Jak z nazwy wynika, interfejs jest prostym i uzgodnionym standardem komunikacyjnym dla danych pomiędzy urządzeniem nadrzędnym (DTE) i peryferyjnymi systemami (DCE) . Standard EIA/TIA-232-E, który został wprowadzony w 1962 r., był aktualizowany od tego czasu czterokrotnie, poprzez wprowadzanie nowych wymagań, lepiej dopasowujących go do aplikacji dla szeregowej komunikacji . Litera "E" w nazwie standardu oznacza piątą jego rewizję . Najbardziej popularną rewizją jest rewizja "C" (RS-232C), wprowadzona w 1969 r., która ujednoliciła i rozpowszechniła standardy mechaniczne i elektryczne tego interfejsu oraz EIA/TIA-232-D zaakceptowana w roku 1986, która zwiększyła maksymalną dopuszczalną pojemność obciążenia do poziomu 2500 [pF] (dla RS-232C typowo 150 [pF]) wydłużając tym samym maksymalną długość połączenia . W Polsce ustalenia dotyczące szeregowej transmisji danych zawiera PN-75/T-05052 pt.,,Urządzenia transmisji danych STYK 82".


RS-232 jest ,,kompletnym" standardem . Zamierzeniem interfejsu jest zagwarantowanie zgodności pomiędzy nadrzędnym systemem i peryferyjnymi systemami za pośrednictwem następujących specyfikacji :

wspólnych napięciowych i sygnałowych poziomów
wspólnej konfiguracji wyprowadzeń przewodów
minimalnych kosztów kontroli informacji pomiędzy nadrzędnym urządzeniem a peryferyjnymi systemami .
W RS-232 nie jest konieczne wykorzystywanie wszystkich linii (obwodów) transmisyjnych, dlatego przy łączeniu urządzeń współpracujących w standardzie należy uwzględnić ewentualne różnice w zbiorach linii w złączu DTE i DCE.


Przykłady typowych łączy RS-232 przedstawiono na poniższych rysunkach :

Rs-232


Rs-232


PinNameITU-TDescription
1GND101Shield Ground
2TXD103Transmit Data
3RXD104Receive Data
4RTS105Request to Send
5CTS106Clear to Send
6DSR107Data Set Ready
7GND102System Ground
8CD109Carrier Detect
9- RESERVED
10- RESERVED
11STF126Select Transmit Channel
12S.CD?Secondary Carrier Detect
13S.CTS?Secondary Clear to Send
14S.TXD?Secondary Transmit Data
15TCK114Transmission Signal Element Timing
16S.RXD?Secondary Receive Data
17RCK115Receiver Signal Element Timing
18LL141Local Loop Control
19S.RTS?Secondary Request to Send
20DTR108Data Terminal Ready
21RL140Remote Loop Control
22RI125Ring Indicator
23DSR111Data Signal Rate Selector
24XCK113Transmit Signal Element Timing
25TI142Test Indicator


25 PIN D-SUB MALE at the DTE (Computer).
25 PIN D-SUB FEMALE at the DCE (Modem).