Elektronika - baza wiedzy

Interface szeregowy RS-422A


Jest to rozwiązanie dla szybkiej transmisji na duże odległości, dzięki pełnej symetryzacji złącza. Rozpowszechniane od 1975 r. jako interfejs dla danych od nadrzędnych systemów komputerowych. Różnicowy nadajnik, dwuprzewodowy zrównoważony tor przesyłowy oraz odbiornik o różnicowym obwodzie wejściowym zapewnia prędkość transmisji od 100[kbitów/s] do 10[Mbitów/s], w zależności od długości linii transmisyjnej. Standard wymaga stosowania terminatora RT dopasowującego do charakterystycznej impedancji linii (typowo skrętka o Zo=100[ohm]-120[ohm] umieszczonego w najbardziej odległym miejscu od nadajnika. Typowa wartość Rt to 100[ohm]. Linia może mieć postać skręconej lub nieskręconej pary przewodów.
Na poniższym rysunku przedstawiono zróżnicowany cyfrowy interfejs zgodny ze standardem RS-422A :

Rs-422AInterfejs w komputerze (DTE) wyposażony jest w 37 szpilkowe gniazdo (37 PIN D-SUB MALE) zaś urządzenia (DCE) w 37 otworowe gniazdo (37 PIN D-SUB FEMALE) . Znaczenie poszczegołnych lini przedstawia tabela.

Nr PIN-u Nazwa Opis
1GND Masa (Ground)
2SRI (Signal Rate Indicator)
3brakrezerwowa
4SDSend Data
5STSend Timing
6RDReceive Data
7RTS Żądanie nadawania (Request To Send)
8 RRGotowość odbiornika (Receiver Ready)
9 CTS Gotowość do wysyłania (Clear To Send)
10 LL (Local Loopback)
11 DM (Data Modem)
12TRTerminal Ready
13RRReceiver Ready
14RLRemote Loopback
15ICIncoming Call
16SF/SRSelect Frequency/Select Rate
17TTTerminal Timing
18TMTest Mode
19 GND  Masa
20 RC Przewód wspólny odbiornika
21 GND Zapasowy przewód powrotny
22 /SD Kanał powrotny SD
23GNDSend Timing TPR
24GNDReceive Timing TPR
25 /RS Kanał powrotny RTS
tr>
26/RTReceive Timing TPR
27/CSClear To Send TPR
28 IS (Terminal In Service)
29/DMData Mode TPR
30/TRTerminal Ready TPR
31/RRReceiver TPR
32 SS (Select Standby)
33 SQ (Signal Quality)
34 NS (New Signal)
35/TTTerminal Timing TPR
36 SB (Stanby Indicator)
37 SC Przewód wspólny nadajnika