Elektronika - baza wiedzy

Jak wybrać losowe rekordy z bazy?


Czasami zachodzi potrzeba wybrania losowo rekordów z bazy, na przykład w przypadku różnych gier, czy też wyświetlania losowych linków do artykułów na stronie głównej. W tym celu wybieramy losowo rekordy z bazy danych stosując następujące zapytanie:

SELECT * FROM tabela ORDER BY RAND() LIMIT 100

W tym przypadku zostanie wybranych 100 losowych rekordów z tabeli o nazwie "tabela".