Elektronika - baza wiedzy

Jak wyświetlić listę tabel?


Po połączeniu się z bazą danych pierwsze wybieramy bazę danych, dla której chcemy wyświetlić listę tabeli.

USE baza_danych;

Następnie wyświetlamy listę tabel:

SHOW TABLES;