Elektronika - baza wiedzy

Jak sprawdzić, czy dane rozszerzenie zostało załadowane?


W celu sprawdzenia, czy jakieś rozszerzenie jest załadowane używamy funkcji extension_loaded()

<?php
 if (extension_loaded("gd")) {
  echo "Rozszerzenie GD zostało załadowane";
 }else {
   echo "Rozszerzenie GD nie zostało załadowane";
 }
?>

Powyższy przykład sprawdza, czy zostało załadowane rozszerzenie graficzne GD.