Elektronika - baza wiedzy

Jak zdefiniować stałą?


W celu zdefiniowania stałej używamy funkcji define(). Poprawnie zdefiniowana stała rozpoczyna się literą lub znakiem pokreślenia.

<?php
 define("STALA","stała");
 define("STALA2","stała2");
 define("NASZA_STALA","stała3");
 echo STALA; //wyświetli zawartość STALA  
  // Nieprawidłowa nazwa stałej
  //define("1STALA","źle");
?>

W celu zdefiniowania stałej w klasie używamy następującej konstrukcji:

<?php
class MojaKlasa
{
 const stala = 'moja stala';
 function wyswielt() {
   echo  self::stala . "\n";
 }
}

$klasa = new MojaKlasa();
$klasa->wyswielt(); //wyswietla "moja stala"
?>