Elektronika - baza wiedzy

Jak sprawdzić, czy dana stała istnieje?


W celu sprawdzenia, czy dana stała już istnieje używamy funkcji defined(). Należy pamiętać, że stałą należy podać w apostrofach jako argument funkcji.

<?php
define("CONSTANT", "stała"); 
if (defined('CONSTANT')) {
 echo CONSTANT;
}
?>