Elektronika - baza wiedzy

Jak sprawdzić czy dana zmienna istnieje?


W celu sprawdzenia, czy dana zmienna została zdefiniowana należy użyć konstrukcji isset():

$var='test'; 
if (isset($var)) {
    echo "Ta zmienna jest zdefiniowana.";
}