Elektronika - baza wiedzy

Jak zamienić w tablicy klucze z wartościami?


W celu zamiany kluczy z wartościami używamy funkcji array_flip()

<?php
$myArray = array ("pierwszy" => 1, "drugi" => 2);
$myArray = array_flip ($myArray);
print_r($myArray);
?>

Po wykonaniu tego kodu zmienna $myArray będzie tablicą z kluczami "1" oraz "2".