Elektronika - baza wiedzy

Jak zamienić stopnie na radiany?


Poniższa funkcja zamienia stopnie na radiany:

function naRadiany($stopnie){ 
 return ($stopnie*M_PI)/180; 
}