Elektronika - baza wiedzy

Jak obliczyć długość tekstu w zmiennej?


Aby obliczyć długość tekstu zawartego w zmiennej $myString używamy do tego celu funkcji strlen().

<?php
$myString = 'abcdef';
echo strlen($myString); // zostanie wyświetlone 6
$myString = ' ab cd ';
echo strlen($myString); // zostanie wyświetlone 7
?>