Elektronika - baza wiedzy

Jak usunąć pierwszy element tablicy?


Często zachodzi potrzeba usunięcia pierwszego elementu z tablicy, na przykład w przypadku implementacji prostego stosu. W celu usunięcia elementu z początku tablicy $myArray wykorzystujemy funkcje array_shift().

<?php
$myArray = array ("pierwszy", "drugi", "trzeci", "czwarty");
$myArray = array_shift ($myArray);
?>

Po wykonaniu tego kodu tablica nie będzie już zawierała elementu "pierwszy".