Elektronika - baza wiedzy

Jak zsumować wartości elementów w tablicy?


W celu obliczenia sumy elementów w tablicy o nazwie $myArray korzystamy z funkcji array_sum().

<?php
 $myArray = array(2, 4, 6, 8);
 echo "Suma elementów = " . array_sum($myArray) . "\n"; 
?>

W powyższym przykładzie zostanie wyświetlony wynik: "Suma elementów = 20".