Elektronika - baza wiedzy

Jak pokolorować składnie PHP?


W celu pokolorowania kodu PHP znajdującego się z zmiennej $tekstDoKolorowania używamy funkcji highlight_string().

<?php
 $tekstDoKolorowania = "<?php phpinfo() ?>";
 highlight_string($tekstDoKolorowania);
?>