Elektronika - baza wiedzy

Jak obliczyć iloczyn elementów w tablicy?


W celu obliczenia iloczynu elementów w tablicy o nazwie $myArray korzystamy z funkcji array_product().

<?php
 $myArray = array(2, 2, 4, 5);
 echo "Iloczyn elementów = " . array_product($myArray) . "\n"; 
?>

W powyższym przykładzie zostanie wyświetlony wynik: "Iloczyn elementów = 80".