Elektronika - baza wiedzy

Jak stosować składnie HEREDOC?


Często zachodzi potrzeba przypisania tekstu do zmiennej zawierającego zarówno apostrofy, jak i cudzysłowy (np. poprawny kod XHTML z JavaScriptem) . W tym celu stosujemy składnie HEREDOC. Poniższy znacznik TEKST może zostać zastąpiony innym.

<?php
 $str = <<<TEKST
 Przykładowy tekst zawierający 'apostrofy'  oraz "cudzysłów".
 TESKT;
 echo($str);
?>