Elektronika - baza wiedzy

Warunki rejestracji homologowanego radia CB


1.Użytkownikiem radiotelefonu CB może zostać osoba od lat 14(do 18 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów).2.Radiotelefon CB musi posiadać homologację
3.W przypadku rejestracji stacji bazowej (chodzi o jakiekolwiek radio , tylko że do użytku w domu), posiadany zasilacz musi posiadać symbol bezpieczeństwa.
4.swiadectwo homologacji (w przypadku radia używanego , którego homologacja spoczywa już w szufladach któregoś z PAR-ów , wystarczy zezwolenie na użytkowanie poprzedniego użytkownika).
5.W przypadku osób od 14 do 18 lat wymagana jest pisemna zgoda jednego z opiekunów na rejestrację radia CB (uwaga! Autentyczność podpisu musi zostać potwierdzona np: przez zakład pracy).
6.W przypadku rejestracji stacji bazowej niezbędna będzie również karta gwarancyja zasilacza (w niektórych przypadkach nawet cały zasilacz).
7.Dowód osobisty (nie obowiązuje pon.18 lat).