Elektronika - baza wiedzy

Oznaczenia wyprowadzeń i pokręteł radiotelefonu


Poniżej zestawiono najczęściej spotykane oznaczenia pokręteł, przełączników i gniazd: Pokrętła DYNAMIKE - pokrętło do regulacji kompresji dynamiki. MIC. GAIN - pokrętło regulacji czułości mikrofonu (przydatne podczas pracy w pomieszczeniu lub pojeździe, w którym panuje hałas). POWER (POWER GAIN, RF, P) - regulacja mocy wyjściowej nadajnika. RF GAIN - pokrętło do regulacji czułości odbiornika. Obniżenie czułości często umożliwia redukcję niepożądanych interferencji czy zakłuceń. Przydatne jest zwłaszcza w łącznościach lokalnych. RIT (CLARIFIER) - płynne lub skokowe dostrojenie częstotliwości odbiornika w zakresie jednego kanału. Często składa się z dwóch pokręteł: CORASE (przestraja w sposób zgrubny nadajnik i odbiornik) oraz FINE (dokładne dostrojenie odbiornika). SQUELCH - pokrętło blokady szumów; służy do blokowania odbioru na poziomie szumów pasma. Każdy sygnał silniejszy od widma szumów otwiera blokadę. Ustawienie blokady polega na delikatnym pokręcaniu do momentu wyciszenia urządzenia. Zbyt mocno "zamknięta" blokada uniemożliwia odbiór słabych sygnałów. VOLUME - pokrętło regulacji głośności, często sprzęgnięte z wyłącznikiem zasilania. Przełączniki AM/FM/SSB - przełącznik rodzaju emisji. BAND SELECT - przełącznik podzakresów. CB/PA - przełącznik trybu pracy; ustawienie przełącznika w pozycji PA umożliwia wykorzystanie radiotelefonu jako megafonu (pod warunkiem dołączenia odpowiedniego głośnika zewnętrznego). CHANNEL - przełącznik kanałów. CH. LOCK - przycisk powodujący zablokowanie możliwości przełączania kanałów. Często wykorzystywany do przełączania pracy w podzakresach "piątek" lub "zer". CH9 - przełącznik umożliwiający przejście na kanał 9 (ratunkowy). CH19 - przełącznik umożliwiający przejście na kanał 19 (drogowy). DIMMER - przełącznik intensywności świecenia wskaźnika LED. FIL/OUTPUT - dwupozycyjny przełącznki tonów. HI/LOW - przełącznik regulacji mocy (HI-duża, LOW-mała). HIGHWAY (HW/CITY), LOCAL/DX - skokowe zmniejszanie czułości odbornika (w poycji CITY (LOCAL) zmniejszona czułość - odbioru tylko bliskich stacji). MEMO - przycisk programowania (po wybraniu kanału, który chcemy wprowadzić do pamięci radiotelefonu przyciskamy przycisk MEMO a następnie numer pamięci M1-M5, której chcemy ten kanał przypisać. MOD/S.RF - przełącznik pomiaru głębokości modulacji AM lub dewiacji FM (MOD), siły odbieranego sygnału (S) lub mocy wyjściowej (RF). M1-M5 - przyciski programowania kanałów (pamięci). Pod każdym z nich można zaprogramować dowolny kanał. NB.ANL - załączanie układów przeciwzakłóceniowych. ON/OFF - włącznik zasilania (ON-załącz, OFF-wyłącz). ROGER BEEP - przełącznik uruchamiający funkcję tonu przy zwolnieniu przycisku nadawanie/odbiór. SCAN - przycisk funkcji automatycznego przeszukiwania pasma. SPAN - podzakresy częstotliwości ("zera" lub "piątki"). SWR/CAL - przełącznik pomiaru WFS lub kalibracja. TALK - przycisk uruchamiający nadajnik (manipulator). UP/DOWN - przełącznik zmiany kanałów (UP-przestrajanie w górę, DOWN-przestrajanie w dół). Wskaźniki CHANNEL - cyfrowy wskaźnik numeru kanału. FREQUENCY COUNTER - miernik częstotliwości. RX/TX - wskaźnik pracy radiotelefonu (RX-odbiór, TX-nadawanie). S.RF/SWR - uniwersalny wskaźnik. W pozycji S.RF przy odbiorze - wskaźnik siły odbieranego sygnału, przy nadawaniu - wskaźnik mocy wyjściowej. W pozycji SWR wskaźnik współczynnika fali stojącej. Gniazda ANT - gniazdo do podłączenia anteny zewnętrznej. DC - gniazdo do podłączenia zasilania. EXT - gniazdo do podłączenia zewnętrznego głośnika lub słuchawek. MIC - gniazdo mikrofony (lub mikrofon wewnętrzny). PS.SP - gniazdo do podłączenia zewnętrznego megafonu.