Elektronika - baza wiedzy

Montaż stacjonarny radiotelefonu


1. Do stacjonarnego zasilania radio można używać akumulator samochodowego. Jednak najlepiej jest zastosować do tego celu specjalny zasilacz sieciowy 12,5 - 14V , koniecznie ze stabilizacją napięcia wyjściowego.

2. Każda antena stacjonarna posiada dokładną instrukcję montażu i strojenia, której należy ściśle przestrzegać.

3. Antena zewnętrzna musi być tak zamocowana, żeby była całkowicie odporna nawet na bardzo silne wiatry. Jeżeli spadająca z dachu antena lub jej element wyrządzi jakąkolwiek szkodę, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi użytkownika - właściciel anteny.

4. Na zainstalowanie anteny na dachu budynku wymagana jest zgoda właściciela lub administratora budynku.

5. Antena stacjonarna powinna być podłączona do instalacji odgromowej (piorunochronu) budynku, a w przypadku anteny mających promienniki odizolowane elektrycznie od podstaw (anteny typu GP np. "SKYLAB") niezbędne jest również zainstalowanie specjalnego odgromnika pomiędzy promiennikiem a podstawą (głowicą) anteny.

6. Połączenie pomiędzy anteną a radiem należy wykonać dobrym jakościowo przewodem koncentrycznym 50 Ohm. Przy długości doprowadzenia do 30 mb. może to być typowy przewód o średnicy 5 - 6 mm, natomiast powyżej 30 mb. należy stosować przewody o małym tłumieniu (grubsze), o średnicy 11mm.

7. Antena dachowa powinna być tak zainstalowana, żeby jej najniższy punkt był nie niżej niż szczyt okolicznych anten telewizyjnych lub anteny zbiorczej. W przeciwnym razie nasza praca będzie (prawie napewno) wywoływać zakłócenia odbioru RTV, co jest niedopuszczalne. Ponadto wysokie zamocowanie anteny dodatnio wpływa na zasięg łączności.

8. Antena stacjonarna musi być szczególnie dokładnie zestrojona, gdyż nawet minimalne rozstrojenie powoduje zauważalny wzrost poziomu zakłóceń.

9. Jeżeli pomimo tego praca naszego radia wywołuje u sąsiadów zakłócenia odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, wówczas należy zmniejszyć moc nadawania do minimum. ostatnim często jedynym skutecznym rozwiązaniem jest ograniczenie nadawania na paśmie CB w godzinach emisji programów telewizyjnych. Szczególnie narażone są na zakłócenia odbiornik TV starego typu, bardzo wrażliwe na jakiekolwiek sygnały (nawet słabe i prawidłowe) emitowane w ich pobliżu.