Elektronika - baza wiedzy

Zasady użytkownika CB


1. Bądź koleżeński !

2. Niedopuszczalne jest używanie CB do prowadzenia działalności gospodarczej, nadawania komunikatów, reklam czy też muzyki.

3. Praca radia CB nie może powodować zakłóceń w urządzeniach telekomunikacyjnych i powszechnego użytku.

4. Przed rozpoczęciem nadawania upewnij się czy kanał jest wolny i twoje wywołanie nie przerwie prowadzonej łączności.

5. Nie przeszkadzaj innym w nadawaniu łączności.

6. Na hasło " break " w miarę szybko pozwól włączyć się do rozmowy.

7. Na każdym kanale bezwzględnie pierszeństwo mają rozmowy na hasło " RATUNEK ".

8. Kanał 9 przeznaczony jest wyłączenie do wezwania pomocy ( Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna ) i prowadzenia akcji ratunkowej.

9. Kanał 19 przeznaczony jest zwyczajowo dla kierowców w trasie.

10. Bądź w zgodzie z przepisami wydanymi przez P.A.R.