Elektronika - baza wiedzy

Szukacz sygnału


Projekt pt."Szukacz sygnału" został wykonany celem usprawnienia prac warsztatowych przy remoncie sprzętu łączności. Układ umieszczono w plastikowej obudowie w której zawarte są wszystkie elementy urządzenia. Do budowy użyto obudowy o wymiarach 200mm x 150mm x 100mm. W skład urządzenia wchodzą następujące zasadnicze bloki funkcjonalne:

- układ w.cz.

- układ m.cz.

- wzmacniacz m.cz.

- zasilacz

- sonda

Na zewnątrz urządzenia wyprowadzone są dwa gniazda koncentryczne typu BNC, wyłącznik zasilania , potencjometr regulacji siły głosu, gniazdo bezpiecznikowe. Szukacz sygnału zmontowano na jednostronnej płytce drukowanej . Wejście układu W cz i M cz oddzielone jest od badanego układu (gniazd BNC) poprzez kondensatory. Wzmacniacz m cz jest standardową fabryczną aplikacją układu scalonego typu LM386. Cały układ jest zasilany napięciem sieci 220V AC/50Hz . Wewnętrzny zasilacz dostarcza napięcia stabilizowanego 12V.

Do budowy układu użyto następujących części elektronicznych.

D1, D2, D3, D4 - BAVP95

C1 - 220nF

C2 - 2uF

C3 - 10uF

C4 - 47nF

C5 - 2,2uF

C6 - 100uF

C7 - 470uF

C8 - 100nF

C9 - 4700uF

C10 - 100nF

C11 - 220nF

C12 - 100nF

R1 - 10 om

PR1 - 47kom

M1 - mostek prostowniczy 1A

US1 LM386

US2 7810