Elektronika - baza wiedzy

Miernik impedancji anteny


Opisany tutaj przyrząd pozwoli określić oporność anteny.Pomiar WFS mówi nam tylko o niedopasowaniu anteny.Natomiast przy pomocy tego przyrządu możemy określić czy oporność anteny jest większa czy mniejsza od 50ohm.

Pomiar jest słuszny tylko dla anten pracujących w rezonansie.

Całe urządzenie należy zamknąć w metalowym pudełku.Oporniki powinny być o mocy 2W bezindukcyjne.Do wejścia dołączamy TRX a do wyjścia oporniki o wartościach od 10-300ohm.Po doprowadzeniu sygnału w.cz. i dołączeniu opornika np.10ohm kręcąc potencjometrem doprowadzamy miernik do minimum wskazań i nanosimy wartość 10ohm na skali potencjometru.Podobnie postępujemy dla innych wartości.