Elektronika - baza wiedzy

Urządzenie podsłuchowe


Układ może posłużyć w wielu sytuacjach jako pomoc - zarówno w domu (dozorowanie dziecka bawiącego się obok w pokoju), jak i w pracy (nadzór pracowników). Małe wymiary urządzenia umożliwiają umieszczenie P1 w miejscu dyskretnym i niewidocznym.

Praca z urządzeniem podsłuchowym P1 ogranicza się do odbioru na określonej częstotliwości na radiu sygnału wysyłanego przez P1. Dlatego, aby korzystać z P1 należy posiadać radioodbiornik na dowolne pasmo UKF FM. Sygnał z P1 będzie odbierany na skali UKF, jak normalna ´stacja´ radiowa. Tyle tylko, że będziemy słyszeli sygnały pochodzące z mikrofonu.


Schemat ideowy urządzenia P1 zamieszczony jest na załączniku.
TOR m-cz. Praca toru m-cz ogranicza się do wzmocnienia sygnałów pochodzących z mikrofonu. Mikrofon M1 jest miniaturowym mikrofonem pojemnościowym. Zasilanie mikrofonu odbywa się poprzez rezystor R1. W wypadku zbyt dużych zniekształceń mikrofonu, należy zwiększyć rezystancję R1 o około 2-3k?. Kondensator C1 jest stopniem separującym sygnał mikrofonu od wzmacniacza i powinien być tantalowy. Wzmacniacz m-cz zrealizowano na popularnym tranzystorze BC550C (T1). Z powodzeniem można zastosować dowolny, niskoszumny, krzemowy tranzystor m-cz. Rezystor R2 polaryzuje napięcie bazy, a R3 odpowiada za regulację napięcia oraz separację stopnia m-cz od zasilania. Kondensator C2 jest stopniem separującym pomiędzy torem m-cz i w-cz. Powinien być tantalowy lub mikowy.

TOR w-cz. Sygnały z mikrofonu i wzmocnione na tranzystorze T1 docierają poprzez kondensator C2 na bazę tranzystora T2. Tranzystor T2 (np. BF240, BF199) pełni funkcję modulatora FM, generatora w-cz oraz wzmacniacza. Rezystor R4 pełni funkcję polaryzacji bazy. Kondensator C3 jest nietypowym kondensatorem, ponieważ zapewnia modulację FM. Obwód rezonansowy oparty jest na generatorze Collpits´a. Zrealizowany został na dwóch kondensatorach, z czego jeden jest kondensatorem dostrojczym (trymer-C5). Cewka L1 jest cewką powietrzną: ma 5 zwojów CuAg ?0,8 mm na średnicy 6mm. Kondensator C6 zapewnia ujemne sprzężenie zwrotne; C7 odfiltrowanie sygnałów niepożądanych, a C8 jest separatorem pomiędzy anteną, a wyjściem nadajnika. Strojenie toru w-cz ogranicza się do zestrojenia trymerem C5 generatora na odpowiednią częstotliwość. Gdy układ będzie zestrojony na odpowiednią częstotliwość, usłyszymy pisk z odbiornika powodowany sprzężeniem mikrofonu. Jako anteny można użyć kawałka drutu o dł. ok. 10-15cm lub 8 -12 zwojów cewki o parametrach, jak L1.

Urządzenie zostało eksperymentalnie sprawdzone w laboratorium M&M. Przy zastosowaniu baterii 9V i anteny nadajnika ´cewki 12 zwojów´ oraz odbiornika UKF FM tzw ´kuchennego´, układ zapewniał 100 m zasięgu terenie zabudowanym i ok. 300-500m zasięgu w terenie otwartym (np. pole). W lesie jest to ok. 150m.
Wykaz elementów:
M1- Mikrofon pojemnościowy
R1 - 1,5k
R2 - 270k
R3 - 1k
R4 - 15k
R5 - 100 ohm

T1-BC 109/BC 550/BC 413
T2-BF 240/ BF199/ BF520

C1 - 100nF (tantal)
C2 - 330nF (tantal)
C3 - 1nF (ceramiczny)
C4 - 10pF (cer.)
C5 - trymer 5-35pF
C6 - 6,8pF
C7 - 100pF
C8 - 3,3pF

L1- 5 zw. CuAg fi 0,8mm powietrzne na średnicy 6mm.
Antena-patrz opis w tekście.