Elektronika - baza wiedzy

Czujnik temperatury


W tym układzie sygnał zależny od temperatury i zasilanie przedwzmacniacza U1 korzystają z tej samej pary przewodów. Czujnikiem pomiarowym jest specjalizowany układ firmy National Semiconductor LM35.

Jego napięcie wyjściowe jest wprost proporcjonalne do temperatury. Współczynnik przetwarzania czujnika wynosi 10mV/°C. Sygnał, zbuforowany we wtórniku U1a, wysterowuje źródło prądowe zbudowane na połówce układu U1b i tranzystorze T1. Od napięcia wyjściowego czujnika U2 zależy prąd pobierany przez cały układ. Jego składową jest także prąd zasilania wzmacniacza U1 oraz czujnika U2.

Dla podanych wartości elementów biernych, przy zmianie temperatury w zakresie 0...100°C, pobierany prąd zmienia się w zakresie od 0,7mA do 10,7mA.

Jeżeli zatem w szereg z układem włączymy zwykły magnetoelektryczny miliamperomierz, to po skompensowaniu prądu 0,7mA pokrętłem na skali miernika, będziemy mogli odczytać mierzoną temperaturę wprost w stopniach Celsjusza.

Jeżeli odległość pomiędzy miernikiem i czujnikiem jest znaczna, to należy skompensować spadek napięcia na przewodach połączeniowych. Najłatwiej dokonać tego przez zwiększenie napięcia zasilającego. Należy także pamiętać, iż minimalne napięcie zasilania układu wynosi 5V.