Elektronika - baza wiedzy

Klucz telegraficzny


Nadawanie znaków alfabetu Morse´a polega na odpowiednim generowaniu kropek i kresek. Czas trwania znaków powinien być w miarę stały i z tego też względu stosuje się specjalne układy automatycznego formowania znaków (kropek i kresek). Pierwszy generator akustyczny 1kHz służy do zasilania słuchawki włączonej w obwód kolektora tranzystora. Obwód emitera kluczowany jest za pomocą generatora o dwóch doświadczalnie ustalonych częstotliwościach. W zależności od ustawienia dźwigni klucza zostaje załączony kondensator C2 (kreska) lub C3 (kropka). Kondensatory te są włączone nieco inaczej niż w poprzednich rozwiązaniach (pomiędzy wejście a wyjście). Drugie wejście jest zblokowane do masy za pomocą kondensatora C4. W stanie spoczynkowym dźwignia znajduje się pomiędzy stykami i generator nie wysyła sygnału. Jakość nadawanego sygnału zależy od wprawy w operowaniu dźwigniami, które należy naciskać aż do wygenerowania całego dźwięku. Po odłączeniu nóżki 12 generator można kluczować zwierając nóżkę 8 do masy. Bardziej skomplikowane klucze mają możliwość płynnej regulacji szybkości (w naszym układzie można zmieniać tempo telegrafowania poprzez zmianę wartości kondensatorów C2 C3) oraz pamięć jednego znaku, znacznie zwiększające szybkość telegrafowania.