Elektronika - baza wiedzy

Licznik impulsów telefonicznych


Proponowane rozwiązanie polega na zliczaniu impulsów telezaliczania 16kHz wysyłanych z centrali telefonicznej. Usługę taką oferują wszystkie elektroniczne centrale publiczne. W centralach elektromechanicznych konieczne jest zamontowanie specjalnych modułów nadawczych.

Licznik włącza się szeregowo z aparatem telefonicznym. Mostek diodowy umożliwia poprawną pracę licznika niezależnie od aktualnej polaryzacji napięcia centrali. Przez dławik L1 napięcie jest podawane na diodę Zenera DZ1 i kondensator CE1. Elementy te pełnią rolę zasilacza. Dodatkowo kondensator CE1 o znacznej pojemności gromadzi energię do zasilania uzwojenia licznika elektromechanicznego. Sygnał telezaliczania 16kHz przez kondensator C1 jest podawany na wejście układu scalonego U2 (NE567). Diody D1 i D2 zabezpieczają wejście tego układu przed przepięciami mogącymi pojawić się w linii telefonicznej.

Układ NE567 jest detektorem sygnału, którego częstotliwość środkową ustalają elementy P1, R1 i C2.

Wejście układu U2 jest typu otwarty kolektor i może być obciążone prądem do 100mA. Dioda D3 zabezpiecza wyjście układu przed przepięciami powstającymi w uzwojeniu licznika przy włączaniu.

Uruchomienie należy rozpocząć od dokładnego sprawdzenia poprawności montażu. Następnym krokiem jest włączenie licznika szeregowo z aparatem telefonicznym, do którego centrala wysyła impulsy telezaliczania. Po podniesieniu mikrotelefonu na kondensatorze CE1 powinno pojawić się napięcie około 5,6V. Następnie należy wybrać numer (najlepiej międzynarodowy) i w czasie trwania połączenia ustawić P1 na środku przedziału, w którym układ zlicza impulsy.

Licznik taryfuje tylko telefon, do którego jest włączony szeregowo. Jeśli mamy kilka telefonów połączonych równolegle, można do każdego z nich przyłączyć taki licznik i taryfikować każdy telefon z osobna.