Elektronika - baza wiedzy

Migacz elektroniczny


Za pomocą tranzystorów można wykonać migacze elektroniczne, które w porównaniu ze zwykłymi mają tę przewagę, że pracują bez styków mechanicznych. Ponadto można w pewnych granicach w prosty sposób zmieniać częstotliwość migotania.

Układ asymetryczny multiwibratora przedstawiono na rysunku 1-1. W obwodzie kolektora pierwszego tranzystora znajduje się rezystor, podczas gdy w takim samym obwodzie drugiego tranzystora jest włączona żaróweczka Ż. Układ pracuje na tej zasadzie, że na zmianę przewodzi raz jeden, a raz drugi tranzystor. W chwili gdy przewodzi lewy tranzystor, prawy jest zablokowany i żaróweczka nie świeci.

Prawy tranzystor otrzymuje polaryzację bazy poprzez rezystor regulowany, za pomocą którego można w określonych granicach zmienić częstotliwość migotania, tj. odstępy czasu upływającego między kolejnymi zapaleniami żarówki. Czas świecenia się żarówki zależy od pojemności kondensatora sprzęgającego C2, przy czym zależność ta jest liniowa. Przy zastosowaniu podanych tranzystorów i elementów składowych częstotliwość migotania można regulować za pomocą rezystora regulowanego, i to mniej więcej w granicach od 0,5 do 1 impulsu na sekundę. Jeżeli zamiast tranzystora T2 zastosuje się tranzystor o większej mocy, to można włączać żaróweczki o większej mocy.

Tranzystory są typu: T1 = AC 540, T2 = AC 550.

Bardzo praktyczne jest rozwiązanie, w którym kondensator C2 składa się z większej liczby kondensatorów elektrolitycznych; można je łączyć równolegle, przez zastosowanie odpowiedniego przełącznika, regulując w ten sposób odpowiednio do potrzeby czas świecenia żaróweczki. Żaróweczkę należy dobrać odpowiednio do zastosowanego napięcia zasilania tranzystorów oraz do mocy prawego tranzystora. Do układu przedstawionego na schemacie można zastosować żaróweczkę 5 V/0,2 A. Jeżeli jako prawy tranzystor zastosuje się tranzystor AD 430, wówczas przy zasilaniu ze źródła napięcia 6 V można zastosować żaróweczkę 6 V/35 W (samochodową).

Podobny układ, z zastosowaniem innych tranzystorów i elementów składowych przedstawiono na rysunku 1-2. W układzie tym nie można regulować częstotliwości migotania i czasu trwania świecenia żaróweczki, jednak jego elementy są tak dobre, że częstotliwość migotania wynosi ok. 1 Hz, a czas świecenia żaróweczki i przerwy w świeceniu są mniej więcej jednakowe. Żaróweczka Ż może być przystosowana do napięcia żarzenia 5 do 6 V i mieć moc2 W (żaróweczki samochodowe).