Elektronika - baza wiedzy

Stroboskop


Stroboskop jest przyrządem elektrooptycznym wytwarzającym błyski światła o dużej energii, powtarzane z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu razy na sekundę. Jest to jeden z podstawowych przyrządów używanych w optyce i w innych naukach do analizy ruchu i zjawisk mu towarzyszących. Stroboskopy bywają też używane jako generatory efektów świetlnych np. w dyskotekach. Prezentowane urządzenie charakteryzuje się dość prostą konstrukcją, działającą jednak pewnie i niezawodnie dzięki użyciu półprzewodnikowych elementów przełączających. Układ jest zasilany z sieci 220V przez prostownik - podwajacz napięcia z diodami D1, D2 i kondensatorami C1, C2. Napięcie rzędu 600-640V jest wymagane do zasilania lampy wyładowczej (palnika JFK-120). O połowę niższe napięcie zasila układ generatora impulsów wyzwalających z tyrystorem Th1 oraz diakami D3, D4 i obwodem stałej czasowej (R4+P1)C3. Układ generatora steruje transformatorem zapłonowym TR1. Działa on w następujący sposób: po włączeniu zasilania napięcie na anodzie tyrystora jest za małe by go włączyć i powoli rośnie w wyniku ładowania C3 przez sumę rezystancji R4 i P1. W momencie gdy C3 naładuje się do napięcia około 60-70V, będącego sumą napięć włączenia tyrystora i dwóch diaków, tyrystor gwałtownie przechodzi w stan przewodzenia i powoduje rozładowanie C3 poprzez pierwotne uzwojenie transformatora TR1. W odpowiedzi na to, uzwojenie wtórne o wielokrotnie większej ilości zwojów dostarcza impulsu rzędu 3-4kV, powodującego wyładowanie w LP1. Cykl ten powtarza się z częstotliwością zależną od ustawienia potencjometru P1. W momencie wyładowania lampa ksenonowa stanowi praktycznie zwarcie. Z tego powodu zastosowano rezystor ograniczający o dużej mocy.

Z uwagi na wydzielające się w nim ciepło, a także na impulsową prace kondensatorów C1 i C2, układ powinien być umieszczony w "przewiewnym" pudełku z tworzywa izolacyjnego. Z tego samego powodu nie należy włączać urządzenia na czas dłuższy niż kilkanaście sekund !!!!
Końcówek palnika IFK120 nie należy lutować. Trzeba zastosować połączenia owijane lub kostki zaciskowe.


Uwaga!!! Wszystkie elementy układu znajdują się na potencjale sieci 220V. W układzie występują ponadto wysokie napięcia stałe niebezpieczne dla zdrowia i życia. W trakcie uruchamiania i eksploatacji urządzenia należy zachować szczególną ostrożność!!!