Elektronika - baza wiedzy

Miniaturowy termostat


Schemat elektryczny zamka przedstawiono na schemacie. Jak widać, ilość elementów współpracujących z układem scalonym jest bardzo mała. Zadaniem kondensatora C1 i rezystora R1 jest zapewnienie odpowiedniego punktu pracy generatorowi wzorcowemu systemu. Kondensator C2 jest elementem gwarantującym prawidłowy "restart" zamka po dołączeniu zasilania. Po włączeniu napięcia na krótką chwilę zwiera on wyprowadzenie RES (nóżka 4) do masy. Po każdorazowym kasowaniu układ ustawia w swoich wewnętrznych rejestrach cyfrę "0" jako kod domyślny. Użytkownikowi daje to możliwość zaprogramowania dowolnie wybranego kodu. Diody D1-D3 (dowolne diody krzemowe małej mocy) służą do odseparowania układu wejściowego odczytującego kolumny klawiatury od wyjść układu przeszukującego wiersze (nóżki 10 i 11). Jest to konieczne, gdyż konstruktorzy UMC chcąc zaoszczędzić ilość wyprowadzeń układu scalonego (im mniej wyprowadzeń, tym układ tańszy) zastosowali niestandardową metodę odczytu klawiatury - pierwsza kolumna klawiatury jest na stałe podłączona do masy zasilania.

Jako sygnalizator akustyczny najlepiej jest zastosować przetwornik piezoelektryczny, nawet tego typu, jaki jest stosowany w popularnych zegarkach naręcznych. Ponieważ jest to przetwornik pojemnościowy, tzn. w czasie przełączania gromadzi ładunek elektryczny, istnieje konieczność rozładowywania ładunku. Takie sterowanie powoduje zwiększanie amplitudy napięcia sterującego elektrody, co zwiększa poziom głośności generowanego sygnału. Rozładowanie w tym układzie zapewnia rezystor R5. O wiele lepsze rezultaty ze względu na natężenie dźwięku dałoby zastosowanie w miejsce R5 dławika o dużej indukcyjności. Jednakże bardziej dostępne są rezystory i dlatego proponujemy takie rozwiązanie.

Do wyjść OUT1, OUT2, OUT3 dołączono tzw. drajwery na tranzystorach T1, T2, T3. Są to proste układy inwerterów z tranzystorami PNP (T1, T2) i NPN (T3). Dwupozycyjny przełącznik typu "jumper" służy do wyboru wyjścia sterującego przekaźnikiem wyjściowym. W pozycji "A" przekaźnik jest kluczowany monostabilnie - styki C i NO są zwierane na ok. 3s. W pozycji "B" wyjście przekaźnikowe jest sterowane jako bistabilne - po każdorazowym, poprawnym wybraniu kodu styki są przełączane. Jako sygnalizator stanu szyfratora wykorzystano diodę LED, oznaczoną LED_G (green - zielona). Jest ona wyprowadzona na zewnątrz obudowy. Jeżeli dioda świeci, to styki C i NO są zwarte. W przeciwnym wypadku zwarte są styki C i NC (C jest wyprowadzeniem wspólnym). Dodatkowo przewidziane zostało miejsce na drugą diodę LED, oznaczoną LED_R (red - czerwona), przeznaczoną do dowolnego wykorzystania przez instalatora. Jej elektrody są wyprowadzone na łączówkę ARK poprzez rezystor R10 o wartości ok. 1,8k oma.

Programowanie zamka
Programowanie sprowadza się do wykonania następującego ciągu czynności:
- wybrać dotąd obowiązujący kod. Jeżeli programowanie odbywa się po włączeniu zasilania, tym kodem jest cyfra "0"
- po wybraniu kodu wcisnąć klawisz oznaczony "*" (z lewej strony "0")
- kolejno wprowadzać cyfry nowego kodu (może ich być od 1 do 12, z dowolną ilością powtórzeń znaków)
- ponownie nacisnąć klawisz "*", co kończy programowanie nowego kodu.
Nowy kod może wprowadzić tylko ta osoba, która zna dotąd obowiązujący kod. Ma to na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy szyfratora.