Elektronika - baza wiedzy

Pozytywka


Pozytywka za pomocą, której można wygenerować dźwięki. Ilość melodi zależy od rodzaju układu UM348x A. Wartości x do liczby melodi podano w tabeli. Zasilanie układu tylko 3V. Regulacji dokonujemy za pomoca potencjometru 100k.

Liczba melodi - Wartość x
8 - 1
12 - 2
10 - 3
2 - 4
16 - 10
19 - 11
6 - 14