Elektronika - baza wiedzy

Dzwonek o przyjemnym brzmieniu


Na schemacie przedstawiono układ pracy dzwonka. Zastosowano tutaj głośnik o impendancji 8 ohm. Od wartości rezystora Rb i kondensatora C1 zależy częstotliwość pracy dzwonka. Jeżli wartości tych elementów spadają to częstotliwość rośnie.