Elektronika - baza wiedzy

Jak wydrukować zawartość tablicy?


Często debugując skrypty PHP oparte na systemie szablonów zachodzi potrzeba wyświetlenia tablicy w analogiczny sposób jak za pomocą funkcji print_r() w PHP. W tym celu korzystamy z następującej składni:

{$zmiennaSmarty|print_r}