Elektronika - baza wiedzy

Jak wyświetlić zmienną typu GET?


Aby wyświetlić zmienną $_GET['nazwaZmiennej'] w szablonie TPL korzystamy z następującej składni:

{$smarty.get.nazwaZmiennej}