Elektronika - baza wiedzy

Jak wyświetlić zmienną typu POST?


Aby wyświetlić zmienną $_POST['nazwaZmiennej'] w szablonie TPL korzystamy z następującej składni:

{$smarty.post.nazwaZmiennej}