Elektronika - baza wiedzy

Jak wyświetlić stałą PHP?


Aby wyświetlić stałą PHP zdefiniowaną następująco:

<?php
define('MY_CONST_VAL','CHERRIES');
?>

Używamy w szablonie TPL następującego polecenia:

{$smarty.const.MY_CONST_VAL}