Elektronika - baza wiedzy

Jak wstawić kod PHP do szablonu?


Aby wstawić bezpośrednio kod PHP do szablonu TPL używamy sekcji {php}:

{php}
 echo('Jakiś kod PHP');
{/php}