Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę B


bajt (byte) - umowna liczba bitów (najczęściej 8) przyjęta w organizacji komputerów cyfrowych jako podstawowa komórka pamięci

bariera potencjału (potential barrier) - pole elektryczne powstające na granicy dwóch obszarów, które przeciwdziała przemieszczaniu się nośników ładunków elektrycznych z jednego obszaru do drugiego, np. w złączu p-n

bateria słoneczna (solar battery) - ogniwo słoneczne - zespół fotoelementów do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną

BCD 8421 - kod dwójkowo-dziesiętny polegający na przyporządkowaniu każdej cyfrze dziesiętnej określoną liczbę binarną. Koduje się po prostu każdą cyfrę oddzielnie, a nie całą liczbę dziesiętną. I tak:
Cyfra:
0 to 0000
1 to 0001
2 to 0010
3 to 0011
4 to 0100
5 to 0101
6 to 0110
7 to 0111
8 to 1000
9 to 1001

betatron (betatron) - odmiana akceleratora cyklicznego do przyspieszania elektronów

bioelektronika - dział elektroniki zajmujący się zastosowaniem aparatury elektronicznej w biologii

bit (bit) - jednostka ilości informacji, ilość informacji zawarta w wiadomości o występowaniu jednej z dwóch możliwości

bocznik (shunt) - obwód elektryczny lub magnetyczny dołączony równolegle do głównego obwodu lub przyrządu, np. w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza (przez bocznik przepływa część prądu tym większa, im mniejsza jest jego rezystancja)

brzęczyk (buzzer) - generator elektromagnetyczny prądu sygnalizacyjnego małej mocy o częstotliwości akustycznej