Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę D


dalekopis (teleprinter) - aparat telegraficzny z nadajnikiem klawiaturowym oraz odbiornikiem o zapisie drukowym

dalmierz laserowy - patrz kolidar

dalmierz radiolokacyjny (radar distance finder) - przyrząd do pomiaru odległości metodą radiolokacyjną

dalmierz radiowy nawigacyjny (distance measuring equipment) - przyrząd stosowany w lotnictwie do pomiaru odległości od samolotu do naziemnych punktów nawiązania

definicja obrazu - rozdzielczość obrazu

dekoder (decoder) - urządzenie do dekodowania (deszyfrowania) przesyłanej informacji

dekodowanie (decoding) - proces odwrotny do kodowania

demagnetyzator (demagnetizer) - urządzenie do usuwania magnetyzmu szczątkowego

detekcja (detection) - wykrywanie, np. dowolnych sygnałów elektrycznych

detektor (detector) - urządzenie przeznaczone do detekcji

diak (bilateral diode switch) - dwukierunkowy element wyzwalający, stanowiący antyrównoległe połączenie dwóch diod Shockley´a

dielektryk (dielectric) - materiałźle przewodzący prąd elektryczny i ulegający polaryzacji dielektrycznej

dioda (diode) - przyrząd dwuelektrodowy o niesymetrycznej charakterystyce prądowo - napięciowej,łatwo przepuszczający prąd elektryczny w jednym kierunku, a nie przepuszczający go wcale lub tylko w niewielkim stopniu w kierunku przciwnym

dioda elektroluminescencyjna (light-emitting diode - LED) - dioda świecąca - dioda złączowa, będąca źródłem promieniowania, wykorzystująca zjawisko emitowania fotonów przez niektóre kryształy w wyniku rekobinacji nośników ładunku