Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę F


fala (wave) - zaburzenie pola fizycznego rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię

falomierz (wavemeter) - miernik częstotliwości lub długości fali wyskalowany w jednostkach długości fali mierzonego przebiegu

falownik (inverter) - przekształtnik prądu stałego w prąd przemienny

farad (farad) - jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI, równa pojemności kondensatora, między elektrodami którego istnieje różnica potencjałów jeden wolt, gdy kondensator jest naładowany ilością elektryczności jeden kolumb

fazomierz (phase meter) - przyrząd do pomiaru przesunięcia fazowego między dwiema wielkościami elektrycznymi

fluorescencja (fluorescence) - luminescencja zanikająca w ciągu bardzo krótkiego czasu po usunięciu wywołującego ją czynnika

fonia (sound signals) - ogół sygnałów dźwiękowych przesyłanych oddzielnym torem od nadajnika do odbiornika; fonia stanowi uzupełnienie wizji

fotodioda (photodiode) - dioda (próżniowa, gazowana, półprzewodnikowa), w której na wartość prądu przez nią płynącego można wpływać przez zmianę natężenia promieniowania elektromagnetycznego padającego na określoną powierzchnię f

fotokomórka (photocell) - odbiornik promieniowania, w którymświatło wywołuje emisję fotoelektryczną z przeciwnej strony

fotoprzewodnik (photoconductor) - półprzewodnik lub dielektryk zmieniający swą przewodność elektryczną zależnie od liczby i energii pochłanianych fotonów

fotorezystor (photoresistor) - rezystor fotoelektryczny - opornik fotoelektryczny - fotoopornik - przyrząd półprzewodnikowy, którego rezystancja zależna jest od natężeniaświatła

fototranzystor (phototransistor) - przyrząd półprzewodnikowy umożliwiający jednoczesną modulację prądu za pomocą promieniowania i sygnałów elektrycznych: jego konstrukcja jest podobna do zwykłego tranzystora wzmacniającego z tym,że obudowa umożliwia oświetlenie odpowiedniego obszaru półprzewodnika

fototyrystor (photothyristor) - tyrystor, w którym zamiast sterowania prądowego za pomocą dodatkowej elektrody stosuje się sterowanie za pomocą promieniowania oświetlającego półprzewodnikowe złącze; stosowany jako przełącznik w zakresie małych prądów