Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę G


galwanometr (galvanometer) - przyrząd pomiarowy do wykrywania i pomiarów małych prądów, napięć lub ładunku elektrycznego

galwanoskop (galvanoscope) - przyrząd do wykrywania prądu stałego w obwodzie oraz do wskazywania jego kierunku

generacja komputerów (computer generation) - faza rozwoju konstrukcji komputerów oraz właściwości ich organizacji logicznej; ze względu na stosowane elementy rozróżnia się: I generację (elementy lampowe), II generację (elementy półprzewodnikowe), III generację (układy scalone o wyższym stopniu integracji)

głośnik (loudspeaker) - przetwornik elektroakustyczny umożliwiający otrzymywanie przebiegów akustycznych z przebiegów elektrycznych i przeznaczony do promieniowania mocy akustycznej z przestrzeni