Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę H


halo (halation) - występowanie jednego lub kilku pól pierścieniowych (na ekranie luminescencyjnym) otaczających plamkę i słabiej od niej świecących, wywołanych przez promienie świetlne wysyłane z plamki i odbite od obu powierzchni czoła lampy

hardware - ogólna nazwa dla maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych, oraz ich części konstrukcyjnych (w odróżnieniu od oprogramowania)

herc, Hz (hertz) - jednostka częstotliwości w układzie SI; częstotliwość okresowego zjawiska, które powtarza się cyklicznie co sekundę

histereza dielektryczna (dielectric hysteresis) - zjawisko, wskutek którego polaryzacja dielektryka zależy nie tylko od wartości natężenia pola w danej chwili, lecz także od wartości poprzednich

hydrofon - głośnik podwodny