Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę J


jon (ion) - atom (lub grupa atomów) obdarzony ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym, mający niedobór lub nadmiar elektronów w swej powłoce walencyjnej

jonizacja (ionization) - zmiana stanu atomu lub cząsteczki polegająca na oderwaniu lub przyłączeniu jednego lub kilku elektronów

jonosfera (ionosphere) - warstwa atmosfery ziemskiej, w której występuje znaczna ilość swobodnych elektronów i jonów powstałych w wyniku jonizacji gazu atmosferycznego