Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę M


macierz pamięciowa - matryca pamięciowa

magnes (magnet) - ciało nadające wypadkowy moment magnetyczny różny od zera, wytwarzający w otaczającej go przestrzeni pole magnetyczne

maser (maser) - przyrząd elektroniki kwantowej, generujący lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach odpowiadających zakresowi mikrofalowemu, działający na zasadzie zjawiska wymuszonej emisji promieniowania w ośrodku czynnym; zasadniczymi elementami masera są: ośrodek czynny, rezonator lub linia opóźniająca, układ pompujący lub separator

megafon (megaphone) - tuba elektroakustyczna - przenośny zespół elektroakustyczny nadawczy złożony z mikrofonu i głośnika tubowego umieszczonych w jednej obudowie oraz ze wzmacniacza zasilanego z sieci lub baterii

membrana (membrane) - układ mechaniczny o określonym kształcie i sposobie zamocowania na obrzeżu, przeznaczony do przetwarzania drgań mechanicznych w drgania akustyczne lub odwrotnie

miernik (meter, measuring instrument) - przyrząd pomiarowy, w którym miarę wielkości określa jedno wskazanie ustalone, np. przez położenie wskazówki względem podziałki

miernik cyfrowy (digital counter) - miernik bezpośrednio dający wskazania cyfrowe

migotanie obrazu (flickering of picture) - niepożądane rytmiczne zmianyśredniej wartości luminancji obrazu zachodzące z taką częstotliwością iż są dostrzegalne wzrokiem

mikrofale (microwaves) - fale elektromagnetyczne o długości mniejszej niż 1m, którym odpowiadają częstotliwości większe niż 300MHz

mikrofon (microphone) - przetwornik elektroakustyczny umożliwiający przetwarzanie przebiegów akustycznych w przebiegi elektryczne

mikroskop elektronowy (electron microscope) - mikroskop, w którym rolę czynnika oświetlającego preparat obserwowany i tworzącego obraz powiększony spełnia strumień elektronów

miniaturyzacja (miniaturization) - kierunek rozwoju elektroniki, zmierzający do zmniejszenia rozmiaru i ciężaru sprzętu elektronicznego

moc elektryczna (electric power) - pochodna energii elektrycznej względem czasu

modulacja (modulation) - w odniesieniu do przekształcenia sygnału na sygnał - kodowanie, w wyniku którego pewna cecha jednego przebiegu (nośnego) zmienia się wg wartości chwilowej innego przebiegu (modulującego)