Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę T


tablica kontrolna - obraz kontrolny

teknetron (tecnetron) - tranzystor unipolarny ze złączem p-n o symetrii osiowej

teledator (data transmission unit) - aparat końcowy (nadawczo-odbiorczy) przy transmisji danych

teleelektronika - dział elektroniki dotyczący wykorzystania elektroniki w telekomunikacji

telekomunikacja (telecommunication) - dział techniki dotyczący przekazywania informacji na odległość za pośrednictwem sygnałów elektrycznych

telewizor - odbiornik telewizyjny

termistor (thermistor, thermal resistor) - rezystor półprzewodnikowy o szczególnie dużym współczynniku temperaturowym rezystancji; termistory używane są do stabilizacji napięcia (jako elementy kompensujące) do dokładnego pomiaru temperatury, do pomiaru mocy (np. mikrofal) itp.

tesla (tesla) - jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI

transformator (transformer) - urządzenie do przekazywania energii elektrycznej w określonym zakresie częstotliwości składające się co najmniej z dwóch sprzężonych indukcyjnie zwojnic (pierwotnej i wtórnej)

tranzystor (transistor) - przyrząd półprzewodnikowy o trzech lub więcej zaciskach zdolny do wzmacniania mocy sygnałów elektrycznych

tyrystor (thyristor) - sterowany przyrząd półprzewodnikowy czterowarstwowy o właściwościach zaworowych