Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę U


układ adaptacyjny (adaptive system) - układ sterownia, w którym sposób działania części sterującej zmienia się samoczynnie w zależności od warunków pracy

układ akustyczny (acoustical system) - obszarśrodowiska sprężystego, ograniczony lub nieograniczony, w którym mogą powstać drgania akustyczne wskutek działania ciśnienia akustycznego

układ bramkujący - bramka elektroniczna

układ elektroniczny (electronic system) - układ, którego działanie oparte jest na wykorzystaniu przyrządów elektronowych, realizujący określoną funkcję

uziemienie (earth) - połączenie urządzenia elektrycznego z ziemią za pomocą uziomu

uziom (earth electrode) - element przewodowy stykający się dostatecznie dużą powierzchnią bezpośrednio z glebą

uzwojenie (winding) - zespół zwojnic tworzących w przyrządzie elektrycznym lub w maszynie elektrycznej ten sam obwód elektryczny