Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę W


wariak (variac) - autotransformator, w którym napięcie wyjściowe można zmieniać płynnie, np. przez przesuwanie styku po zwojach

wat (W) (watt) - jednostka główna mocy elektrycznej czynnej w układzie SI; moc, przy której praca wykonana w czasie jednej sekundy jest równa jednemu dżulowi

watomierz (wattmeter) - przyrząd do pomiaru mocy czynnej prądu elektrycznego w watach; watomierz, tak jak waromierz jest przyrządem o dwóch obwodach: napięciowym włączonym równolegle do odbiornika energii i prądowym połączonym szeregowo z odbiornikiem

wideofon (picture fone) - urządzenie będące połączeniem aparatu telefonicznego, kamery i odbiornika telewizyjnego; umożliwia wzajemne widzenie się osób rozmawiających

wizja (video signals) - ogół sygnałów wizyjnych przesyłanych od nadajnika do odbiornika

wolt (V) (volt) - jednostka napięcia elektrycznego w układzie SI

woltomierz (voltmeter) - miernik napięcia; woltomierze o zakresie pomiarowym do 1V nazywane są miliwoltomierzami, zaś w zakresie powyżej 1kV - kilowoltomierzami

wymuszenie - celowe oddziaływanie zewnętrzne na układ (system) lub jego część, które wywołuje zmianę stanu układu (systemu) lub jego części

wzmacniacz (amplifier) - urządzenie wzmacniające sygnał elektryczny kosztem energiiźródła zasilania