Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę Z


zacisk (terminal, lead) - wyprowadzenie przyrządu półprzewodnikowego - określony punkt przyłączenia przyrządu osiągalny zewnętrznie i przystosowany do lutowania lub zgrzewania

zakłócenia (interference) - niepożądane przebiegi występujące jednocześnie z przebiegiem użytecznym (sygnałem) pochodzące zeźródeł innych niż sygnał

zakres częstotliwości (frequency range) - przedział w widmie częstotliwości radiowych charakteryzujący się podobnymi warunkami propagacji fal w całym tym zakresie lub zastosowaniem dla określonej służby lub służb radiokomunikacyjnych

zasilacz (feeder cable) - urządzenie służące do przekształcania napięcia zasilającego (przemiennego lub stałego) na napięcie (albo napięcia) stałe lub przemienne o innych parametrach

zwarcie (short-circuit, shorting) - nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do minimalnej wartości, powstające wskutek przypadkowego połączenia się przewodów obwodu