Elektronika - baza wiedzy

Symetryzatory


Symetryzator jest prostym obwodem elektrycznym służącym do dopasowania symetrycznego wyjścia anteny telewizyjnej do przewodu koncentrycznego, lub nie symetrycznego wyjścia odbiornika telewizyjnego. Możliwe jest wykorzystanie jego w odwrotnym kierunku, np. w celu dopasowania koncentrycznego przewodu antenowego do symetrycznrgo wejścia odbiornika (dotyczy to starszych typów odbiorników telewizyjnych). Najprostszym rozwiązaniem symetryzatora jest wykonanie go z odcinka przewodu koncentrycznego, tego samego jaki wykorzystuje się do podłączenia anteny z odbiornikiem.

Kolejny rodzaj symetryzatora to popularny symetryzator transformatorowy. W odróżnieniu od poprzedniego jest on symetryzatorem szerokopasmowym przewidzianym do pracy w pasmach od I do IV, lub IV i V. Wykonany w postaci odpowiednio połączonych uzwojeń bifilarnych nawiniętych na dwutorowym rdzeniu ferrytowym.

Podane rozwiązania symetryzatorów charakteryzują się małymi stratami rzędu 0,5-1,5dB. Przy odbiorze silnych stacji lokalnych można zastosować symetryzator rezystancyjny charakteryzujący się tłumieniem sygnału wynoszącym 6 dB.